IBB UAB

Highlights

PhD position in Spermatology and Epigenetics

Highlights
The Group of Comparative Molecular Physiology from the Spanish National Research Council (CSIC), located in the Institute of Biotechnology and Biomedicine (IBB) from Autonomous University of Barcelona (UAB), is recruiting a highly motivated PhD student for a research project funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MICINN) entitled “Biomarking the fish sperm epigenome and molecular cargo for a sustainable aquaculture”. The objective of the project is the identification of epigenetic marks and paternal molecules as candidate biomarkers of sperm quality to evaluate the fertilization success and offspring viability in fish, using the zebrafish and gilthead seabream as model organisms. Requirements for the position :Download

ANUNCI DE CONCURS GROUP LEADER

Highlights
Objectiu: Incorporar un grup nou a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina dins el programa de Molecular Biology. Es demana: Investigador sènior amb estabilitat contractual de l’àrea de la biomedicina i la biotecnologia. S’ofereix: El laboratori ofertat es troba a la planta 0 de l’edifici MRB i té certificació de bioseguretat de nivell I. Es un laboratori de 93,46 m2 amb llum natural (veure plànol) . Disposa de 8 places de poiata i 8 d’escriptori a més d’espai per maquinària. Està equipat amb una vitrina d’extracció de gasos i un armari per productes inflamables. Tanmateix, disposa d’espai en una cambra freda i d’espai de congelador de -80ºC externs a l’espai del laboratori. Sol·licituds: Les persones interessades en partic

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS DE LES ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

Highlights
Atenent el termini establert al calendari electoral, i després dels vots emesos pels membres del Consell d’Institut en la sessió extraordinària del 6 de març, es proclama amb caràcter  provisional com a guanyadora de les eleccions la doctora Nerea Roher Armentia.  Detall del nombre de vots obtinguts  Total vots emesos: 29  Vots a favor: 27  Vots en blanc: 2  D’acord amb la normativa electoral i en aplicació del calendari establert, hi ha un període obert de reclamació sobre aquesta proclamació provisional, fins el 8 de març.  Bellaterra, 6 de març de 2023 

Eleccions a Director o Directora de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. Proclamació provisional de les candidatures presentades

Highlights
Relació de candidatures presentades: -           Nerea Roher Armentia  S’obre el termini per presentar reclamacions a les candidatures: del 23 al 25 de febrer de 2023 15 (fins a les 16h). Cal enviar un correu a ibb@uab.cat. La proclamació definitiva es farà, previ estudi de les reclamacions presentades, el 27 de febrer de 2023.

Eleccions a Director o Directora

Highlights
La directora, d'acord amb el que estableix el Reglament de l’Institut, ha convocat amb data 17 de febrer de 2023 eleccions per a la renovació del director o directora. La votació es farà en Consell d’Institut el 6 de març de 2023. CALENDARI ELECTORAL

SE BUSCAN CANDIDATOS PARA JUAN DE LA CIERVA (postdoc) y FPU (predoc)

Highlights
Estamos buscando candidatos para las convocatorias: Postdoctorales Juan de la CiervaPredoctorales FPUEn caso de ser concedida la subvención, la/el candidata/o se incorporaría al grupo de investigación "Metabolomics and imaging data lab (MIDAlab)", liderado por Margarida Julià (https://orcid.org/0000-0002-3316-9027), del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Biociencias y del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (IBB), dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona.MIDAlab es un grupo de reciente creación, centrado en el análisis de datos de espectroscopía de resonancia magnética de pacientes aquejados de tumores cerebrales. Nuestro objetivo es la búsqueda de biomarcadores no invasivos que permitan mejorar la evaluación diagnóstica y pronóstica de los tum

OFERTA DE INCORPORACIÓN AL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LEVADURAS

Highlights
El Laboratorio de Biología Molecular de Levaduras, liderado por Joaquín Ariño (ORCID: 0000-0002-6774-2987), ofrece posibilidad para desarrollar carrera investigadora dentro del Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB. Se busca investigador/a a nivel postdoctoral avanzado, que trabaje en cualquier campo de investigación empleando levaduras u hongos y capaz de obtener financiación inicial (Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etc.) Se ofrece: Incorporación inmediata a un grupo con amplia experiencia en biología molecular de levaduras del IBB.Disponibilidad de espacios, equipamiento y apoyo económico para iniciar las líneas de investigación que considere adecuadas.Posibilidad de estabilización a corto plazo como Lector / Agregado en el Departamento de Bioquímica y Biología

Convocatoria de beca asociada al grupo de investigación de Genética Molecular Bacteriana del IBB

Highlights
El grupo de Genética Molecular Bacteriana del Instituto de Biotecnología y Biomedicina (Universidad Autónoma de Barcelona) ofrece la posibilidad de acoger un/una estudiante para su formación predoctoral dentro del marco del programa PIF cuya convocatoria está abierta del 20 al 28 de octubre del 2022. Las bases de la convocatoria están disponibles en el portal de ayudas, becas y convocatorias de la UAB. Para formalizar la solicitud, los/las interesados/as deberán seguir el procedimiento establecido en las bases y completar el formulario que aparecen en este enlace (Convocatòria núm. 2022/D/LE/CC/21- Personal Investigador Predoctoral en Formació curs 2022-2023). El identificador de la plaza es B22P0015. El trabajo de investigación relacionado con la oferta predoctoral está relacionado co

ANUNCI DE CONCURS GROUP LEADER

Highlights
Objectiu: Incorporar un grup nou a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina dins el programa de Applied Proteomics and Protein Engineering. Es demana: Investigador sènior amb estabilitat contractual de l’àrea de la biomedicina i la biotecnologia. S’ofereix: El laboratori ofertat es troba a la planta -1 de l’edifici MRB i té certificació de bioseguretat de nivell I. Es un laboratori de 77,8 m2 amb llum natural i un annex de 27 m2 amb llum natural adient per treballar amb microscopis (veure plànol) . Disposa de 8 places de poiata i 8 d’escriptori a més d’espai per maquinària. Està equipat amb una vitrina d’extracció de gasos i un armari per productes inflamables. Tanmateix, disposa d’espai en una cambra freda i d’espai de congelador -80ºC externs a l’espai del labor