IBB UAB

Eleccions a Director o Directora

La directora, d’acord amb el que estableix el Reglament de l’Institut, ha convocat amb data 17 de febrer de 2023 eleccions per a la renovació del director o directora.

La votació es farà en Consell d’Institut el 6 de març de 2023.

CALENDARI ELECTORAL