IBB UAB

ANUNCI DE CONCURS GROUP LEADER

Objectiu:

Incorporar un grup nou a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina dins el programa de Molecular Biology.

Es demana:

Investigador sènior amb estabilitat contractual de l’àrea de la biomedicina i la biotecnologia.

S’ofereix:

El laboratori ofertat es troba a la planta 0 de l’edifici MRB i té certificació de bioseguretat de nivell I. Es un laboratori de 93,46 m2 amb llum natural (veure plànol) .

Disposa de 8 places de poiata i 8 d’escriptori a més d’espai per maquinària.

Està equipat amb una vitrina d’extracció de gasos i un armari per productes inflamables. Tanmateix, disposa d’espai en una cambra freda i d’espai de congelador de -80ºC externs a l’espai del laboratori.

Sol·licituds:

Les persones interessades en participar cal que facin arribar abans del 12 d’abril de 2023 a ibb@uab.cat:

–       Un currículum vitae abreujat (CVA) en anglès.

–       Memòria que inclogui les línies de recerca que vol desenvolupar a l’IBB, composició del grup, projectes, etc.. en anglès.

Per qualsevol dubte sobre la convocatòria contactar amb Nerea Roher (nerea.roher@uab.cat).