IBB UAB

Eleccions a Director o Directora de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina. Proclamació provisional de les candidatures presentades

Relació de candidatures presentades:

–           Nerea Roher Armentia 

S’obre el termini per presentar reclamacions a les candidatures: del 23 al 25 de febrer de 2023 15 (fins a les 16h). Cal enviar un correu a ibb@uab.cat.

La proclamació definitiva es farà, previ estudi de les reclamacions presentades, el 27 de febrer de 2023.