IBB UAB

CONSELL D’INSTITUT: PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE RESULTATS DE LES ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA