IBB UAB

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DE RESULTATS DE LES ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

Atenent el termini establert al calendari electoral, i després dels vots emesos pels membres del Consell d’Institut en la sessió extraordinària del 6 de març, es proclama amb caràcter  provisional com a guanyadora de les eleccions la doctora Nerea Roher Armentia

Detall del nombre de vots obtinguts 

Total vots emesos: 29 

Vots a favor: 27 

Vots en blanc: 2 

D’acord amb la normativa electoral i en aplicació del calendari establert, hi ha un període obert de reclamació sobre aquesta proclamació provisional, fins el 8 de març. 

Bellaterra, 6 de març de 2023