IBB UAB

Videos

Una vacuna contra el coronavirus, objectiu d’una campanya de donacions de la UAB

Una vacuna contra el coronavirus, objectiu d’una campanya de donacions de la UAB

Videos
Els estudis per al disseny i selecció de les proteïnes els realitzarà el Grup de Biologia Computacional, dirigit pel Dr. Xavier Daura, de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB). La producció i purificació de les VLPs seleccionades les duran a terme el Grup d'Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos (GECIB) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, liderat pel Dr. Francesc Gòdia, i la Dra. Neus Ferrer, del Departament de Genètica i de Microbiologia i membre del Grup de Nanobiotecnologia, liderat pel Dr. Antoni Villaverde i adscrit a l’IBB i al CIBERN-BBN.