IBB UAB

Una vacuna contra el coronavirus, objectiu d’una campanya de donacions de la UAB

Els estudis per al disseny i selecció de les proteïnes els realitzarà el Grup de Biologia Computacional, dirigit pel Dr. Xavier Daura, de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB). La producció i purificació de les VLPs seleccionades les duran a terme el Grup d’Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos (GECIB) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, liderat pel Dr. Francesc Gòdia, i la Dra. Neus Ferrer, del Departament de Genètica i de Microbiologia i membre del Grup de Nanobiotecnologia, liderat pel Dr. Antoni Villaverde i adscrit a l’IBB i al CIBERN-BBN.