IBB UAB

Salvador Ventura explora una molécula para luchar contra la atrofia multisistémica. Projecte impulsat per Salvador Ventura, director de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB