IBB UAB

Treball divulgatiu : “Què podem fer per reduir la resistència als antibiòtics?“ – Genètica Molecular i Patogènesi Bacteriana