IBB UAB

Concurs Elevator Pitch dels instituts de recerca de la UAB – “Esfuerzo en equipo” Covadonga Vara Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB)