IBB UAB

Tres investigadors de l’IBB reben finançament “Proof of Concept” de la UAB per desenvolupar projectes aplicats en l’àmbit de la salut

Els ajuts “Proof of Concept” de la UAB són un instrument propi, amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca i els fons FEDER, per accelerar la transferència per mitjà de la realització d’estudis que permetin avançar en la maduració dels projectes. En aquesta última convocatòria, deu grups de recerca UAB van rebre un ajut per validar idees de caràcter disruptiu (4 projectes) i per prototipar resultats científics prometedors (6 projectes), dels quals 3 ajudes es van atorgar a investigadors de l’IBB. El finançament per projecte ascendeix a 40.000 €.  

Esther Vázquez, lidera un projecte cooperatiu amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) sobre una nanovacuna biomimètica contra el virus de la pesta porcina africana. Aquest projecte pretén desenvolupar un candidat vacunal per a la pesta porcina africana, basat en una nova tecnologia de biomaterials, senzilla, barata i d’aplicació tant local com internacional. Aquesta malaltia té uns efectes devastadors en la producció i per al benestar animal, amb especial incidència a Europa i Àsia, i no existeix per ara cap vacuna al mercat. 

Salvador Ventura, lidera el projecte EquBind on proposen un estudi preclínic exhaustiu, en animals, que inclouria estudis de farmacocinètica i toxicitat de la molècula EquBind: una molècula específica i potent per tractar l’amiloïdosi per transtiretina. Es tracta d’una malaltia rara i mortal que afecta dràsticament a la qualitat de vida, la independència funcional i l’esperança de vida dels pacients, que és de 2 a 5 anys des del diagnòstic.  

Irantzu Pallarès, lidera el projecte OLIGOTECH: una prova específica i molt sensible per al diagnòstic del Parkinson. Avui no es disposa de cap prova diagnòstica per a la detecció precoç del Parkinson i la proteïna alfasinucleïna (aSyn) es considera un biomarcador molt prometedor. La molècula peptídica OLIGOTECH aniria dirigida a interaccionar exclusivament amb els oligòmers d’aSyn. L’OLIGOTECH ha estat integrat en una plataforma “lab-on-a-chip”, que en comparació amb altres metodologies permet la detecció dels oligòmers de manera ràpida i precisa. La detecció precoç de la malaltia de Parkinson seria rellevant per tal de prevenir l’empitjorament dels malalts, tant amb fàrmacs com terapèuticament.  

Els tres projectes ja han arrancat la seva execució, que tindrà una durada màxima de 9 mesos segons les condicions establertes en la convocatòria POC UAB 2020.