IBB UAB

L’IBB presenta 3 propostes de projectes a les convocatòries noves de l’AEI: Prueba de concepto i Líneas Estratégicas

L’Agència Estatal d’Investigació (AEI) ha tret enguany noves convocatòries que estan emmarcades en el pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació (2021-2023) i que estan finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea Next Generation EU.

Dues d’aquestes convocatòries, Prueba de Concepto i Líneas Estratégicas, es van publicar el passat mes de maig i està previst que també es publiquin el 2022 i el 2023. Les ajudes Prueba de Concepto tenen com a objectiu finançar projectes dirigits a l’obtenció de prototips tecnològics, demostració a escala pilot, proves amb usuaris finals o qualsevol activitat que permeti validar els resultats obtinguts en projectes emmarcats en els Programas de Generación de Conocimiento i els Retos para la sociedad de les convocatòries 2016 i 2017, i apropar-los a la seva posterior transferència a la indústria. Les ajudes Líneas Estratégicas pretenen finançar projectes de R+D+i que cobreixin les prioritats temàtiques establertes en la convocatòria i que es realitzin de forma col·laborativa entre empreses i organismes d’investigació públics o privats.

Des de l’IBB, s’ha participat en ambdues convocatòries amb un total de 3 projectes presentats, dos a Prueba de Concepto i un a Líneas Estratégicas. El projecte multi-REMEDI, liderat per Esther Vázquez dins del grup NBT, va ser presentat a les Líneas Estratégicas alineat amb la prioritat Emerging Animal Diseases and Zoonoses: From Pathogen Biodiversity to Sustainable Livestock Food Production. El projecte pretén crear una plataforma transversal per lluitar contra malalties emergents i reemergents, està coordinat per IRTA i també involucra l’institut d’investigació INIA i l’empresa Zoetis. El grup de PPMC, liderat per Salvador Ventura, va presentar una proposta a Prueba de Concepto titulada EquBind que pretén desenvolupar un estabilitzador cinètic de segona generació per tractar la malaltia d’amiloïdosis per transtiretina. Per altra banda, María Isabel Pividori i Mercè Martí, com a co-IPs, van presentar la proposta Sens4All2sepsis que té com a objectiu desenvolupar proves ràpides de característiques millorades per al diagnòstic de la infecció perinatal per estreptococ grup B. Per a l’execució científica del projecte comptaran també amb la participació de l’entitat externa ISGlobal. Multi-REMEDI tindria una durada de 3 anys mentre que els altres dos projectes, EquBind i Sens4ALL2sepsis, serien de 2 anys d’execució. En cas de finançament de les propostes, s’optaria a una captació de més de 700.000€ per part de l’IBB.