IBB UAB

“A long-lasting anti-Covid-19 subcutaneous vaccine through a novel, industrially competitive and biologically safe nanomimetic concept (INVITA)”

De les 185 propostes que es van registrar a la convocatòria, se n’han finançat un total de 32 projectes, amb un finançament total d’uns 7M€, que s’hauran de desenvolupar en un període màxim de 18 mesos. Un dels 7 projectes concedits a la UAB, estarà liderat pel Prof. Antoni Villaverde, investigador de l’IBB, i serà finançat amb gairebé 350.000 €. El projecte es titula “A long-lasting anti-Covid-19 subcutaneous vaccine through a novel, industrially competitive and biologically safe nanomimetic concept (INVITA)” i a part d’involucrar diferents membres del grup de Biotecnologia de l’IBB, compta també amb la participació de 2 grups més de la UAB (Dra. Nerea Roher i Dr. Miguel Chillón) així com també l’IRTA-CReSA (Dra. Julia Vergara), la UPC (Dr. Rafael Cubarsi) i l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Prof. Ramon Mangues). A més a més, té el suport de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB per maximitzar les oportunitats d’explotació dels resultats que se’n derivin.  

A mitjans de maig, van tenir lloc les jornades kick-off de presentació del projecte a tots els membres de l’equip per engegar-ne l’execució del projecte que pretén desenvolupar la tecnologia INVITA. Aquesta tecnologia es construirà a partir d’una plataforma genèrica prèviament patentada pel grup i serà senzilla, segura, robusta i potent. INVITA està basada en l’alliberació lenta de nanopartícules via dipòsits vacunals administrats de forma subcutània, que podria resoldre alguns dels problemes de vacunació per Covid-19 i transversalment per a altres malalties infeccioses. L’estimulació contínua del sistema immunitari gràcies a aquestes nanopartícules alliberades generarà una resposta protectora forta i duradora en absència de riscos biològics per al pacient i el medi ambient. A més a més, INVITA oferirà una vacuna totalment competitiva pel que fa als costos de producció, efectivitat i problemes regulatoris. Per tant, ens trobem en un projecte que podria culminar en una nova aposta de vacunació altament competitiva en el mercat actual.  

L’any passat la Secretaria d’Universitats i Recerca, i gràcies a la tramitació d’AGAUR, va llençar una línia d’ajuts anomenada “Replegar-se per créixer: l’impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020) per finançar projectes consorciats que pretenguessin analitzar l’impacte del Covid-19 o futures pandèmies en la societat i poder-hi fer front mitjançant nous models predictius, preventius o d’actuació.  

(Image modified from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.201902420) Editado