IBB UAB

Identificat un nou mecanisme de regulació d’una SUMO E3 lligasa

Un estudi liderat pel Dr. David Reverter, investigador del IBB i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB, i pel Dr. Jordi Torres-Rosell, del IRB-Lleida, han identificat un nou mecanisme de regulació d’una E3 SUMO lligasa essencial durant processos de reparació de trencaments del material genètic (DNA). El treball acaba de publicar-se a la revista EMBO Journal.

 

La integritat del nostre genoma està contínuament sota vigilància, ja que processos de trencament del DNA poden conduir a la mort cel·lular o a una proliferació cel·lular descontrolada i esdevenir cèl·lules canceroses. El nostre material genètic s’està contínuament copiant i moltes vegades apareixen trencaments o errors en les copies que s’han de corregir. Al llarg de l’evolució les nostres cèl·lules han desenvolupat mecanismes de reparació d’aquests “errors de copia” del DNA, o d’errors produïts pel trencament del DNA per agents externs (carcinògens). Molt sovint en aquests processos hi participen modificacions post-traduccionals per integrar i/o activar aquests factors de reparació del DNA. La modificació post-traduccional per SUMO és molt activa en aquests processos de reparació del DNA.

 

SUMO (Small Ubiquitin-like MOdifier) és una petita proteïna que es pot unir a altres proteïnes i així regular la seva activitat. Es tracta d’una modificació post-traduccional ja que es produeix després que la proteïna s’hagi sintetitzat al ribosoma. Existeixen moltes proteïnes cel·lulars que es modifiquen post-traduccionalment per “SUMOilització”, entre elles un complex proteic anomenat Smc5/6 que participa molt activament en la reparació del DNA per recombinació homòloga.

 

En aquest treball, que els investigadors acaben de publicar a la revista EMBO Journal, es descriu un nou mecanisme de regulació de l’activitat SUMO E3 ligasa mitjançant una estimulació directe per les mateixes molècules de DNA danyades. Aquest mecanisme permet limitar la “SUMOilització” a l’entorn d’aquelles molècules unides al complex Smc5/6 i que estan implicades directament en la reparació del DNA.

 

L’estudi s’ha realitzat gràcies a una col·laboració entre el grup del Dr. David Reverter, vinculat al IBB i al departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB, i el grup del Dr. Jordi Torres-Rosell, vinculat al IRB-Lleida. La primera autora del treball ha estat la Dra. Nathalia Varejão, vinculada també al IBB de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Varejão N, Ibars E, Lascorz J, Colomina N, Torres-Rosell J, Reverter D. (2018). DNA activates the Nse2/Mms21 SUMO E3 ligase in the Smc5/6 complex. EMBO J.  DOI: 10.15252/embj.201798306.

http://emboj.embopress.org/content/early/2018/05/16/embj.201798306.long

 

News & Views:

Pichler, A. (2018). How DNA vicinity controls SUMO E3 ligase activity. EMBO J.  DOI: 10.15252/embj.201899705.

http://emboj.embopress.org/content/early/2018/05/24/embj.201899705