IBB UAB

NANOLIGENT ha estat escollida per l’Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès-Cerdanyola Empresarial per rebre el Reconeixement a la Innovació del 2023

El grup de Nanobiotecnologia de l’IBB-MRB, es complau en comunicar que NANOLIGENT ha estat escollida per l’Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès-Cerdanyola Empresarial per rebre el Reconeixement a la Innovació del 2013. El Reconeixement va ser lliurat a la CEO de l’empresa, la Sra. Montserrat Cano, el 23 de novembre de 2023 a les 20 h a l’Hotel Campus de la UAB, en el marc de la X Nit de Cerdanyola Empresarial. Aquest Reconeixement premia les seves activitats en el desenvolupament de nous fàrmacs antimetastàsics que duem a terme a través del projecte RETOS COLABORACIÓN que està actualment actiu (New protein-based nanodrugs for the development of targeted tumor-agnostic therapy, amb referència CPP2021-008946). Aquest projecte involucra el nostre grup i el grup dirigit pel Prof. Ramón Mangues a l’Hospital de Sant Pau.

El grupo de Nanobiotecnología del IBB-MRB, se complace en comunicar que NANOLIGENTE ha sido escogida por la Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès-Cerdanyola Empresarial   para recibir el Reconocimiento a la Innovación del 2013. Este fue recogido por la CEO de la empresa, Dª. Montserrat Cano, el 23 de noviembre de 2023 a las 20 h en el Hotel Campus de la UAB, en el marco de la X Noche de Cerdanyola Empresarial. Este Reconocimiento premia las actividades de Nanoligent en el desarrollo de nuevos fármacos antimetastásicos que llevamos a cabo a través del proyecto RETOS COLABORACIÓN que está actualmente activo (New protein-based nanodrugs for the development of targeted tumor-agnostic therapy, con referencia CPP2026-00). Este proyecto involucra a nuestro grupo y al grupo dirigido por el Prof. Ramón Mangues en el Hospital de Sant Pau.

The Nanobiotechnology group of the IBB-MRB is pleased to announce that NANOLIGENT has been chosen by the  l’Associació d’Empreses de Cerdanyola del Vallès-Cerdanyola Empresarial  to receive the Innovation Award for 2013. The Award was given to the CEO of the company, Ms. Montserrat Cano, on November 23, 2023 at 8 p.m. at the UAB Campus Hotel, as part of the X Cerdanyola Business Night. This recognition rewards the activities of the company in the development of new anti-metastatic drugs that we carry out through the RETOS COLABORACIÓN project that is currently active (New protein-based nanodrugs for the development of targeted tumor-agnostic therapy, with reference CPP2021-008946). This project involves our group and the group led by Prof. Ramón Mangues at the Sant Pau Hospital.