IBB UAB

Una delegació mexicana de la universitat Tecnológico de Monterrey visita l’IBB

El passat 27 i 28 de juliol, una delegació mexicana de la universitat privada Tecnológico de Monterrey va visitar l’IBB amb l’objectiu d’explorar col·laboracions entre ambdues entitats.


Aquesta trobada va ser promoguda i encapçalada per la directora nacional del programa de Biociències del Tecnológico, Belinda del Carmen Carrión. A banda de l’IBB, també van reunir-se amb el coordinador del Grau de Ciències Biomèdiques i la Vicedegana de Mobilitat i Promoció, de la Facultat de Biociències de la UAB, juntament amb una visita a l’Institut de Neurociències de la UAB.

L’interès de l’entitat se centrava en conèixer el nostre institut i cercar possibles acords amb grups de recerca de l’IBB, afins a l’àmbit biomèdic, per rebre estudiants pre-grau en pràctiques de la carrera de Biociències del Tecnológico.

Durant la seva estada van realitzar una visita a les nostres instal·lacions i a alguns serveis UAB, acompanyats per direcció i promoció, i es van reunir amb un total de 4 grups de recerca de l’IBB: (1) Enginyeria de Proteïnes i Nanomedicina, (2) Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals, (3) Biosensors i Bioanàlisi, i (4) Integritat i Inestabilitat del Genoma.

A banda de les possibles estades d’estudiants pre-grau, també es van explorar potencials col·laboracions de recerca entre aquests grups de l’IBB i grups de recerca afins del Tecnológico de Monterrey, amb la possibilitat de buscar finançament bilateral en ment.