IBB UAB

Nova xarxa sobre biologia molecular i malalties relacionades amb l’envelliment

L’IBB-UAB participa en el projecte “PhasAGE” sobre recerca i difusió de malalties relacionades amb l’edat, com el càncer o els trastorns neurodegeneratius, en el camp emergent de les transicions de fase biomoleculars. El projecte es posa en marxa el 5 de febrer, amb una sessió en línia oberta a la participació.

El projecte “PhasAGE: Excellence Hub on Phase Transitions in Aging and Age-Related Disorders” establirà una xarxa de col·laboració sostenible entre l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular (IBMC/i3S) de Portugal -entitat coordinadora-, la Universitat de Pàdua (UNIPD), el Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) i la UAB, que participa a través del Grup de Plegament de proteïnes i malalties conformacionals, liderat per Salvador Ventura, investigador de l’IBB i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.

Les transicions de fase aberrants s’han associat sistemàticament amb malalties relacionades amb l’envelliment, com el càncer i la neurodegeneració. Recentment, la separació de fases líquid-líquid (LLPS) s’ha evidenciat com una estratègia fonamental per a l’organització intracel·lular, amb rellevància per a la regulació de múltiples processos biològics (replicació i reparació de l’ADN, transcripció, senyalització i sinapsi).

En aquest context, el projecte té com a objectiu específic augmentar la competitivitat de l’entitat coordinadora en diferents aspectes de la biologia de sistemes, la bioinformàtica i la biofísica avançada, amb la finalitat de reforçar el seu potencial de recerca i innovació.

Al mateix temps, la col·laboració internacional contribuirà a superar la fragmentació europea en aquest camp i a la creació d’un centre d’excel·lència europeu; fomentarà el desenvolupament de noves eines i tecnologies i potenciarà la comunicació científica i la difusió de coneixements amb impacte social.

La sessió de posada en marxa del projecte té lloc el 5 de febrer. La reunió virtual és en obert, però requereix de registre previ.