IBB UAB

Lluitant contra el COVID19 a l’IBB

L´IBB està treballant de valent aquests dies per adaptar-se a la pandèmia COVID19. A més a més de posar-se a disposició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per treballar en la detecció del coronavirus gràcies a equipament i personal propi de l’institut, els seus investigadors han apostat també per sumar esforços de cara a aquesta lluita.

Actualment, investigadors de l’IBB participen en un total de 6 sol·licituds de projectes per convocatòries extraordinàries de finançament enfocades al virus SARS-CoV-2 o a la malaltia COVID19, tant en les nacionals obertes per l’ISCIII o el Caixa Impuls, com les internacionals obertes per la IMI (Innovative Medicine Initiative). Dos dels projectes enviats estan liderats per l’investigador David Reverter, amb la implicació d’altres membres de l’IBB com ara el Francesc Xavier Avilés i l’Enrique Querol o la Julia Lorenzo i altres col·laboradors externs, i pretenen poder estudiar nous inhibidors virals com a teràpia o profilaxis front al COVID19. Les investigadores Neus Ferrer i la Mercè Martí participen també en l’equip de treball de dos nous projectes consorciats que pretenen desenvolupar tests ràpids per la detecció del virus. Per altra banda, l’investigador Mario Cáceres està involucrat també un projecte consorciat que pretén desenvolupar una plataforma computacional intel·ligent que pugui orientar el personal sanitari en els pilar clínics principals (diagnòstic, prognosis i teràpia) durant aquesta emergència sanitària. A més a més també participa en una proposta que pretén identificar biomarcadors d’evolució i pronòstic, eines crucials per tal de poder gestionar més eficaçment els pacients i les decisions terapèutiques.

Així doncs, a l’espera de la resolució d’aquestes convocatòries, l’IBB està contínuament apostant per la participació estratègica en nous projectes encarats a incrementar el coneixement sobre aquest virus i el seu mecanisme d’acció per poder-ne establir mecanismes de detecció i/o tractament per tal d’incrementar, en el futur, les eines existents actuals per combatre aquesta pandèmia.