IBB UAB

Events

TESIS: Covadonga Vara González “Chromatin remodelling during mouse spermatogenesis: funcional and evolutionary implications”. 11:00H. Auditori CRM

Events
  Doctorand/a: Covadonga Vara González   Títol de la tesi: Chromatin remodelling during mouse spermatogenesis: funcional and evolutionary implications Director/a:   Dra. Aurora Ruiz-Herrera   Tutor/a: Dra. Aurora Ruiz-Herrera Data i hora de la defensa: 23 de setembre de 2020, 11:00 am   Codi i descripció de la sala/aula: (Ex. B7/1056 Sala d’actes) Auditori CRM Facultat/Institut: (Ex: Fac. Filosofia i Lletres)  Facultat de Biociències Programa de Doctorat: Biologia Cel·lular Lloc (departament o institut) on s’ha d’enviar l’acta de la defensa per correu intern:   VIDEOCONFERÈNCIA: Tesi que es defensarà per videoconferència (semi-pres