IBB UAB

Quatre investigadores de l’IBB reben finançament de la convocatòria “Prueba de Concepto” de l’Agencia Estatal d’Investigació per desenvolupar projectes d’innovació

La convocatòria d’ajuts a Projectes d’R+D+i per a la realització de Proves de Concepte (“Prueba de Concepto”), subvenció a càrrec del fons Next Generation, té com a finalitat donar suport a la transferència de coneixements generats en projectes de recerca del Pla Estatal, a través de les modalitats de projectes d’R+D d’Excel·lència o de Generació de Coneixement, de projectes d’R+D+i i de projectes de recerca fonamental orientada.   

Aquests ajuts pretenen fomentar l’esperit innovador dels grups de recerca, i enfortir les estratègies de transferència de coneixements i resultats de les institucions beneficiàries dels projectes.  

El pressupost estarà destinat a finançar activitats de desenvolupament, valorització, protecció i transferència dels resultats d’investigació, en funció dels objectius previstos a les sol·licituds i d’acord amb la finalitat de la convocatòria.  

A l’IBB quatre investigadores han rebut finançament en aquesta convocatòria de projectes d’innovació: Nerea Roher, Esther Vàzquez, Isabel Pividori i Julia Lorenzo. 

Primerament, la investigadora Nerea Roher ha presentat un projecte coordinat, amb la participació d’investigadors de la universitat UMH/IDIBE, titulat PROFITMAR. El projecte pretén oferir noves opcions de profilaxis antivirals pel control de malalties víriques en piscifactories.  L’objectiu principal de la recerca consisteix en administar unes vacunes, basades en nanoproteïnes, de forma oral en l’alimentació, en un escenari de producció de peixos a mitjana escala. Aquesta estratègia seria més sostenible, més econòmica i menys estressant pels peixos que la de l’escenari actual.  

En segon lloc, el projecte NANOSECRET liderat per la investigadora Esther Vàzquez ha estat seleccionat per la seva investigació destinada a millorar el tractament contra el càncer colorectal. L’objectiu del projecte és crear dipòsits biocompatibles i biodegradables que no siguin tòxics, i que permetin la secreció sostinguda de proteïnes funcionals al torrent sanguini com a teràpia contra el càncer colorectal metastàtic CXCR4+.  

Seguidament, les investigadores Isabel Pividori i Mercè Martí han rebut finançament pel projecte ExoSens-PoC. L’estudi pretén avançar en la creació d’un dispositiu portàtil de fàcil ús per la identificació precoç de persones amb risc d’Alzheimer mitjançant la detecció d’exosomes com a biomarcador no invasiu. Aquesta prova es podria utilitzar en entorns de baixos recursos tècnics però també com a eina de crivat ambulatori i per l’estratificació del risc dels pacients, reduint així els costos associats amb la detecció tardana de la malaltia.  

Finalment, el projecte BlaSkin, coordinat amb L´ICN2 en el que participa la investigadora Julia Lorenzo, ha estat també finançat en aquesta convocatòria. L’objectiu del projecte és la valorització de membranes bioinspirades basades en catecol per la seva utilització com a pell artificial y la seva validació en estudis preclínics. Aquestes membranes amb propietats bioadhesives i capaces d’allotjar i transferir factors de creixement o cèl·lules progenitores poden esdevenir un mètode sostenible i efectiu per la reparació de ferides. D’aquesta manera el projecte pretén aportar una sèrie d’avantatges tals com: una recuperació més ràpida, menys temps d’hospitalització, menys intervencions quirúrgiques, menor ús de fàrmacs, etc. 

Des de l’IBB ens enorgulleix que les nostres investigadores siguin seleccionades per aquests projectes de proves de concepte, fet que posa en relleu que el treball diari que es realitza a l’IBB és de gran qualitat.