IBB UAB

Nova hipòtesi de recerca per buscar tractaments innovadors contra el pàrkinson

Investigadors de l’IBB i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB han publicat un article a Trends in Biochemical Sciences en què proposen una nova via de recerca de la malaltia de Parkinson, basada en la identificació de pèptids endògens humans que bloquegen selectivament els agregats tòxics que la causen i que podria portar al desenvolupament de tractaments innovadors contra el declivi neurodegeneratiu.

L’any 2021, un equip de recerca de la UAB liderat per Salvador Ventura, investigador de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) i del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, va identificar l’LL-37, un pèptid humà amb una de les majors capacitats descrites per bloquejar la formació d’agregats tòxics de la proteïna alfa-sinucleïna (aSyn) i la neurotoxicitat associades a la malaltia de Parkinson. Amb una potencia similar a un anticòs, la molècula té, a més, l’habilitat de bloquejar els oligòmers tòxics de manera selectiva, sense afectar la forma funcional de la proteïna.

La descoberta de l’LL-37 ha portat a Salvador Ventura, Irantzu Pallarès i Jaime Santos a plantejar una nova hipòtesi de recerca: l’existència d’un repositori de molècules endògenes amb activitat similar a les de l’LL-37, que, mitjançant l’augment dels seus nivells d’expressió, podria obrir la porta a una estratègia innovadora per al desenvolupament de noves teràpies contra el pàrkinson i altres sinucleïnopaties. Els investigadors han presentat la seva proposta en l’article “Is a cure for Parkinson’s disease hiding inside us?”, publicat dins la secció Forum de Trends in Biochemical Sciences, del grup Cell.

“Les cèl·lules humanes produeixen miríades de pèptids endògens, ja sigui com a molècules bioactives o com a subproductes del processament i la degradació de les proteïnes. No seria estrany que un grup d’ells participi en activitats de bloqueig similars a la de l’LL-37 i que el nostre organisme ja codifiqués molècules protectores contra el pàrkinson. Si aquest dipòsit de pèptids endògens existeix, pot ser una nova diana terapèutica per desenvolupar tractaments que modifiquin el curs de la malaltia”, assenyalen en l’article.

El bloqueig dels oligòmers d’aSyn és una de les estratègies terapèutiques més prometedores per neutralitzar la progressió de la malaltia de Parkinson. A nivell estructural, aquests oligòmers consten d’un nucli rígid envoltat d’una corona externa (fuzzy coat) desordenada i dinàmica. L’estudi de les propietats específiques de la superfície dels oligòmers suggereix que la fuzzy coat participa activament en la seva agregació, toxicitat i propagació cèl·lula a cèl·lula, oferint una oportunitat per bloquejar-los de manera selectiva. Va ser fent ús d’aquesta estratègia que els investigadors de la UAB van identificar l’LL-37.

Aquesta nova estratègia per bloquejar els oligòmers podria tenir un important potencial terapèutic, segons els investigadors. Ventura, Pallarès i Santos proposen que l’augment dels nivells d’expressió de l’LL-37 i altres pèptids similars podria neutralitzar la toxicitat dels oligòmers d’aSyn i la seva propagació. L’estratègia ja s’ha proposat per a pèptids antimicrobians amb resultats prometedors, apunten.

“L’expressió de l’LL-37 en els éssers humans està regulada per una varietat de substàncies naturals, entre les quals la vitamina D o el butirat, que alguns estudis han relacionat amb la milloria d’alguns dels símptomes del pàrkinson en humans i models animals. Tot i que encara no s’ha establert un vincle causa-efecte entre aquestes dues activitats, és temptador proposar que aquesta connexió pot respondre a un paper modulador de l’activitat de l’LL-37 en la progressió de la malaltia. Si això es confirmés, l’administració oral d’un còctel de substàncies naturals a la dieta que regulessin l’expressió de pèptids endògens específics podria ser un tractament segur i potencialment profilàctic que val la pena investigar”, explica Salvador Ventura.

Els investigadors de la UAB ja han patentat l’LL-37. Ara el seu objectiu és poder obtenir recursos per a validar la seva hipòtesi, que descriuen com a “agosarada, però trencadora i prometedora”.Article: Jaime Santos, Irantzu Pallarès, Salvador Ventura. Is a cure for Parkinson’s disease hiding inside us?Trends in Biochemical Sciences, 2022. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2022.02.001