IBB UAB

IBBSEMINARS: PhD Gerard Mazón, (12:30h. Aula IBB)

El Dr. Gerard Mazón va ser doctorat a la UAB l’any 2004 i ha desenvolupat la seva carrera fora de Catalunya. Actualment té el seu grup de recerca instal·lat al Centre de Càncer Gustave Roussy (França).
Us indico algunes de les seves publicacions més rellevants que ens ajudaran a fer-vos una idea de la temàtica de la seva xerrada. 
 
 
 

Referències

  • Mazon, G., et al.,  La proteïna tipus alkyltransferase (eATL) impedeix la toxicitat mediada per la reducció de la incompatibilitat induïda pels aductes O6-alquilguanine en Escherichia coli. Proc Natl Acad Sci USA, 2010.  107 (42): p. 18050-5.
  • Mazon, G., et al.,  El producte del gènere ybaZ de tipus alquiltransferasa augmenta la reparació d’escisió de nucleòtids d’aductors O (6) -alquilguanina a E. coli. Reparació d’ADN (Amst), 2009.  8 (6): pàg. 697-703.
  • Pàgines, V., et al.,  Seguiment de bypass d’un sol bloqueig de replicació de lesions per evitar danys en el cromosoma d’Escherichia coli. Nucleic Acids Res, 2012.  40 (18): pàg. 9036-43.
  • Ho, CK, et al.,  Mus81 i Yen1 promouen l’intercanvi recíproc durant la recombinació mitòtica per mantenir la integritat del genoma en el llevat. Mol Cell, 2010.  40 (6): p. 988-1000.
  • Mazon, G., et al.,  La nucleucció Rad1-Rad10 promou les translocacions cromosòmiques entre repeticions disperses. Nat Struct Mol Biol, 2012.  19 (9): p. 964-71.
  • Mazon, G. i LS Symington,  Mph1 i Mus81-Mms4 impedeixen el processament aberrant dels intermedis mitològics de recombinació. Mol Cell, 2013.  52 (1): p. 63-74.
  • Eissler, CL, et al.,  El mòdul Cdk / cDc14 controla l’activació de la unió de Yen1 holliday i es resol per promoure l’estabilitat del genoma. Mol Cell, 2014.  54 (1): p. 80-93.
  • Talhaoui, I., et al.,  Slx5-Slx8 ubiquitin ligase s’orienta a grups actius de la nucleasa de Yen1 per limitar la formació de crossover. Nat Commun, 2018.  9 (1): p. 5016.