IBB UAB

Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 23 de novembre de 2018 per a la contractació temporal de PAS de finançament específic – Tècnic especialista de suport a la recerca -, amb destinació a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina