IBB UAB

Mireia Garcia Viloca

Personal information

Email: mireia.garcia@uab.cat

Unit: Applied Proteomics and Protein Engineering

Group: Theoretical Molecular Biology

Category: Professor Titular

Lab phone: 935868937

Academic information and publications

Research:

Mireia Garcia Viloca va néixer a Barcelona l'any 1972. Es va llicenciar l'any 1995 i es va doctorar el 2000 en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer una estada postdoctoral a la University of Minnesota (USA) on va treballar en el desenvolupament de tècniques QM/MM i la seva aplicacions a l'estudi de reaccions enzimàtiques. Va tornar a Catalunya l'any 2003 per treballar a l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina com a investigador "Ramon y Cajal". El gener de 2008 va obtenir la possició de Professora Agregada.
Els seus interesos són el reconeixement molecular i la catàlisi enzimàtica mitjançant les tècniques de la química teòrica.