IBB UAB

Daniel Ulinic

Personal information

Email: dani.ulinic@gmail.com

Unit: Applied Proteomics and Protein Engineering

Group: Grup dAplicacions Biomèdiques de la Ressonància Magnètica Nuclear GABRMN

Category: Tècnic de Suport a la Recerca

Lab phone: 935812807