IBB UAB

Sònia Casillas rep el V Premi Excel lència Docent de la UAB

El passat 17 de març, el Rector de la UAB Francisco Javier Lafuente, vista la proposta de resolució del jurat, va atorgar el V Premi a l’Excel·lència Docent a Sònia Casillas. Aquest premi té per objectiu valorar l’activitat docent del professorat i impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. Està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat de la UAB que hagi destacat de forma remarcable en aquest àmbit.

La Sònia Casillas va finalitzar el doctorat en Genètica a la UAB el 2008, sota la supervisió dels investigadors Antonio Barbadilla i Alfredo Ruiz. Posteriorment, es va dedicar uns anys a la gestió científica de projectes de transferència tecnològica i va realitzar una estada post-doctoral a la University of Washington. L’any 2011 retorna a la UAB amb un contracte post-doctoral i re-emprèn la seva tasca docent com a responsable de diferents assignatures. Actualment, imparteix classes com a professora agregada al Departament de Genètica i de Microbiologia de la Facultat de Biociències de la UAB, emmarcant-se en els camps de la Genòmica i la Bioinformàtica. A més, la Sònia és investigadora del grup de recerca “Bioinformàtica de la Diversitat Genòmica”, co-liderat amb Antonio Barbadilla, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.

Les diferents activitats formatives i d’avaluació de les assignatures que imparteix van encaminades a potenciar en l’alumnat l’adquisició de competències, més que la memorització de continguts, i en busca contínuament la seva participació mitjançant tallers, activitats pràctiques individuals i grupals i l’ús de les TIC. D’altra banda, la Sònia ha estat activa en projectes de divulgació científica, rebent finançament de la FECYT al 2019 per un projecte de ciència ciutadana, així com de la FAS-UAB pel projecte GENOGRÀFIC. I en innovació docent, ja que lidera el projecte ADAPTA’T basat en l’aprenentatge-servei al grau de Genètica, així com el projecte PEER POWER, basat en l’acompanyament a l’alumnat mitjançant la tutoria entre iguals. També participa en diverses activitats de transició de la secundària i batxillerat a la universitat, com el programa Argó o les Olimpíades de Biologia de Catalunya.

Podeu consultar el seu currículum docent en aquest enllaç.  

Des de l’IBB la felicitem per aquest premi merescut que ha rebut i ens sentim orgullosos de que formi part del nostre institut.