IBB UAB

Programa Argó a l’IBB: Què podem fer per reduir la resistència als antibiòtics?

L’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB dóna suport a la transició entre la secundària i la universitat mitjançant el Programa Argó. Aquesta iniciativa permet ampliar el coneixement mutu entre la Universitat i la secundària, facilitar a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius la transició i l’acollida a la Universitat i per altra banda, oferir al professorat de secundària la possibilitat d’actualitzar coneixements i conèixer centres d’estudis, projectes i recerques que es fan a la UAB.

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_0628.jpeg

Dins d’aquest programa, enguany s’ofereixen una trentena de cursos d’estiu impartits per diferents professors de la UAB experts en diferents disciplines i van dirigits a estudiants de 3r i de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius d’instituts de tot Catalunya.

Del 5 al 9 de juliol, Marc Bravo, Celeste Gómez, Isidre Gibert i Daniel Yero, investigadors de l’IBB del grup de Genètica Molecular Bacteriana i professors de la Facultat de Biociències de la UAB, han impartit el curs d’estiu titulat Què podem fer per reduir la resistència als antibiòtics? d’una durada aproximada de 22 h i que està sota el paraigua del Programa Argó. Tota la informació disponible es troba a la pàgina del curs.

Actualment, existeix un problema creixent amb les resistències als antibiòtics, a causa en part d’un mal ús d’aquests productes. Això provoca que els tractaments per controlar les malalties causades per bacteris puguin resultar ineficaços comportant una persistència de la infecció i la propagació a altres persones. En el curs es va introduir aquesta problemàtica de salut pública per entendre com es generen les resistències i com es poden evitar. El programa va constar d’una sessió teòrica introductòria (1 h), cinc sessions teòric-pràctiques al laboratori (3 h cadascuna), i 4 h de tallers per promoure l’ús correcte dels antibiòtics i perquè l’alumnat, organitzat en equips, discutissin els resultats i les estratègies a seguir. 

Al curs hi van assistir un total de 20 alumnes que van aprendre què és un antibiòtic i com funciona, quins són els patògens bacterians més comuns i com generen resistències, i també com cercar nous antibiòtics o com emprar noves teràpies antibacterianes alternatives als antibiòtics per tal de fer front a les resistències.

A més d’impartir aquest curs d’estiu sota el Programa Argó, el grup de Genètica Molecular Bacteriana també està assessorant 6 treballs de recerca i ha acollit dos estudiants de secundaria al seu grup per tal que facin un tast de la recerca que es fa al laboratori.