IBB UAB

TESIS: Covadonga Vara González “Chromatin remodelling during mouse spermatogenesis: funcional and evolutionary implications”. 11:00H. Auditori CRM

 

Doctorand/a:

Covadonga Vara González

 

Títol de la tesi:

Chromatin remodelling during mouse spermatogenesis: funcional and evolutionary implications

Director/a:

 

Dra. Aurora Ruiz-Herrera

 

Tutor/a:

Dra. Aurora Ruiz-Herrera

Data i hora de la defensa:

23 de setembre de 2020, 11:00 am

 

Codi i descripció de la sala/aula:

(Ex. B7/1056 Sala d’actes)

Auditori CRM

Facultat/Institut:

(Ex: Fac. Filosofia i Lletres)

 Facultat de Biociències

Programa de Doctorat:

Biologia Cel·lular

Lloc (departament o institut) on s’ha d’enviar l’acta de la defensa per correu intern:

 

VIDEOCONFERÈNCIA: Tesi que es defensarà per videoconferència (semi-presencial o totalment no presencial)?

(indiqueu Sí, si ho és en qualsevol modalitat de les dues modalitats de videoconferència)

Sí, semi-presencial

VIDEOCONFERÈNCIA: Indiqueu la data de la Junta Permanent que la va autoritzar:

02/09/2020

VIDEOCONFERÈNCIA: Indiqueu a quina adreça de correu electrònic hauran de demanar per assistir com a públic

aurora.ruizherrera@uab.cat