IBB UAB

Captació de Fons H2020 (2014-2019)

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat recentment l’informe amb els resultats provisionals de la participació espanyola en Horitzó 2020 (2014-2019).

En les convocatòries adjudicades en aquest període les entitats espanyoles han aconseguit captar 4.761,6 milions d’euros per desenvolupar activitats de recerca i innovació, aconseguint un retorn de l’10,1% UE-28, consolidant Espanya com el quart país en subvencions rebudes,  darrere d’Alemanya, Regne Unit i França.

11.000 espanyoles entitats han participat fins al moment en 50.113 propostes, ascendint a 80.424 el nombre total de les seves participacions. Un total de 6.719 propostes han estat finançades, de les quals 3.328 coordinades, representant una taxa d’èxit del 13,4%.

Catalunya es posiciona com la primera comunitat autònoma en captació de fons H2020 en aquest període, ascendint a 1.348,2 milions d’euros, repartit en 756 entitats, i representant el 28,31% de captació a tot l’estat. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) destaca com a entitat en activitats finançades a Catalunya, ascendint a 132 propostes de les quals 57 son coordinades. La UAB també figura entre les 20 millors universitats de tot l’estat en retorn H2020, posicionant-se com a cinquena universitat en activitats subvencionades i com a segona en propostes coordinades, just per darrera de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Font: CDTI http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/43038_1071072020103654.pdf