IBB UAB

En el marc dels actes del 50è aniversari de l’IBB hem organitzat un crida fotogràfica

En el marc dels actes del 50è aniversari de l’IBB hem organitzat un crida fotogràfica sota el títol transversal de:

La vida al laboratori


S’accepten imatges en format digital, tant en blanc i negre com el color, sobre la vida i activitat dels laboratoris de l’Institut, des d’una visió artística o documental. Es poden fotografiar laboratoris, objectes, aparells, estris i material de recerca (sense mostrar marques), així com persones (en aquest cas, convé que el fotògraf tingui una cessió explícita dels drets de imatge –es pot trobar un model aquí-), que reflecteixin la quotidianitat de la recerca a l’Institut. També s’acceptaran imatges obtingudes per medi d’aparells analítics (microscòpia, blots, genòmica, etc), sempre que estiguin lliures de drets de còpia.

Cada persona pot enviar fins a 3 imatges, en format jpg, amb 300 DPI i amb una mida de 50 x 70 cm (vertical o horitzontal). Els arxius s’enviaran per e-mail a ibb@uab.cat fins el dia 3 d’abril de 2020 a les 12:00 h, indicant el nom del fotògraf/a i el títol de la imatge a l’arxiu.

Les imatges rebudes seran impreses a càrrec de l’Institut i exposades als seus espais. Una selecció de les mateixes, seleccionades per una comissió artística en base a una homogeneïtat estètica, es presentaran com a proposta, en forma de sèrie temàtica, per a una exposició en espais externs a l’Institut, amb la deguda acreditació dels autors/es i de l’IBB. L’enviament de les imatges suposa el reconeixement de l’autoria i dels drets de còpia de les mateixes.