IBB UAB

Genètica Molecular Bacteriana: Dins les activitats d’estiu de l’ICE, hem preparat un paquet de cursos dissenyats amb la voluntat de facilitar el coneixement del món universitari i millorar l’orientació acadèmica de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

 

Biomedical research in vitro.

https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/cursos-estiu/Que-podem-fer-per-reduir-la-resistencia-als-antibiotics-1345783047637.html

Què podem fer per reduir la resistència als antibiòtics?

 

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: de l’1 al 5 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. Dilluns 1 de juliol es convocarà l’alumnat a les 8:30h.
Professorat: Xavier Coves Lozano, Isidre Gibert González, Pol Huedo Moreno i Daniel Yero Corona.
Lloc de realització: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, IBB i Aules d’informàtica de la Facultat de Biociències.

Instruccions de registre i d’inscripció
Accès a la matrícula dels cursos de la setmana de l’1 al 5 de juliol

Presentació
Els antibiòtics usats correctament poden salvar vides, però hi ha un creixent problema de resistència. La resistència als antibiòtics és la capacitat dels bacteris per resistir la seva acció, de manera que els tractaments resulten ineficaços i les infeccions persisteixen i s’estenen a altres persones. En aquest curs s’introduirà l’alumnat en la problemàtica de la resistència als antibiòtics mitjançant sessions teòriques i pràctiques per comprendre com es generen i com podem evitar-les.

Objectius
L’objectiu principal és abordar la problemàtica actual de la resistència als antibiòtics i el seu ús prudent per evitar l’aparició i expansió de nous bacteris resistents. A més, l’alumnat participant aprendrà en sessions pràctiques les tècniques generals per avaluar la sensibilitat dels bacteris als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència. Com funcionen els antibiòtics? Com els bacteris es fan resistents? Com se sap que un bacteri és resistent? Què són els superbacteris? La resistència als antibiòtics és un problema greu? Usem correctament els antibiòtics? Hi ha i hi haurà antibiòtics nous i més efectius? Són preguntes a les quals l’alumnat trobarà resposta durant aquest curs. D’aquesta manera estaran preparats per transmetre al seu entorn més proper el coneixement adquirit sobre l’ús correcte dels antibiòtics.

Continguts
Coneixements generals i bàsics sobre:

  • Aprendre què és un antibiòtic i com funciona.
  • Patògens bacterians comuns i com es poden utilitzar els antibiòtics per tractar infeccions bacterianes.
  • Introducció a la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Mecanismes de resistència. Conceptes de resistència: intrínseca, adquirida i fenotípica.
  • L’emergència global de la resistència als antibiòtics i el seu impacte en la clínica i la societat.
  • Determinants genètics de la resistència als antibiòtics en els genomes bacterians.
  • Metodologies per avaluar la sensibilitat bacteriana als antibiòtics i detectar mecanismes de resistència.
  • Paper de la societat davant la problemàtica de la resistència als antibiòtics. Campanyes sobre l’ús correcte dels antibiòtics.
  • Cerca de nous antibiòtics. Estat actual de la recerca de nous antibiòtics.
  • Noves teràpies antibacterianes i alternatives als antibiòtics.

El programa consta d’una sessió teòrica introductòria (2 hores), tres sessions al laboratori (2 hores cadascuna), 6 hores de tallers per promoure l’ús correcte dels antibiòtics i tres sessions addicionals (2 hores cadascuna) perquè l’alumnat, organitzat en equips, discuteixi els resultats i les estratègies a seguir.

Metodologia
El curs inclou tres tipologies d’activitats: sessions formatives a l’aula i pràctiques al laboratori i a les aules d’informàtica. Les sessions formatives inclouen xerrades i tallers per promoure la divulgació de l’ús correcte dels antibiòtics. Al laboratori es treballarà en grups seguint un protocol establert, complint les normes de bioseguretat i bones pràctiques i amb supervisió de dos professors. A més es farà servir l’ordinador en els tallers per trobar informació general al web.

Observacions
L’alumnat assistents haurà de portar bata de laboratori, retoladors i llibreta.