IBB UAB

TESI: Chunyi Zhang (12:00h.) Sala de Graus – Facultat de Medicina

Doctorand/a:

Chunyi Zhang

 

Títol de la tesi:

THE PPZ1 PROTEIN PHOSPHATASE AS A POTENTIAL NOVEL ANTIFUNGAL TARGET

Director/a:

 

 

Joaquin Ariño Carmona

Tutor/a:

Joaquin Ariño Carmona

Data i hora de la defensa:

28 de Maig de 2019 a les 12h

 

Codi i descripció de la sala/aula (Ex. B7/1056 Sala d’actes):

Sala de Graus

Facultat/Institut (Ex: Fac. Filosofia i Lletres)

 Facultat de Medicina

Programa de Doctorat:

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Lloc (departament o institut) on s’ha d’enviar l’acta de la defensa per correu intern

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular

Facultat de Medicina