IBB UAB

NanoEduca rep el Premi Nacional de Comunicació Científica ; per part UAB participa en el programa la Dra. Julia Lorenzo del Institut de Biotecnologia i de Biomedicina com a membre de l’equip de treball

El programa NanoEduca, amb participació de la UAB, ha guanyat el Premi Nacional de Comunicació Científica 2018 atorgat pel Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) per “la seva tasca d’introduir la nanociència i la nanotecnologia entre l’alumnat i professorat de secundària i batxillerat”.

El Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han atorgat el Premi Nacional de Comunicació Científica 2018 al programa NanoEduca, una iniciativa conjunta de la Universitat de Barcelona, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), amb l’objectiu de formar el professorat de secundària en nanociència i nanotecnologia i generar materials d’aprenentatge pràctics que es puguin aplicar a l’aula.

Per part UAB, participen en el programa dues professores del Grau en Nanociència i Nanotecnologia, la Dra. Gemma Garcia del Departament de Física com a coordinadora UAB i la Dra. Julia Lorenzo del Institut de Biotecnologia i de Biomedicina com a membre de l’equip de treball.

El programa es divideix en tres línies d’acció complementàries: formació de professorat; Nanokit (maletes pedagògiques disponibles en préstec gratuït als Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació); i concurs anual de pòsters i vídeos sobre nanotecnologia.

Des del 2015, els continguts de NanoEduca han arribat a més de 6.000 alumnes de més de 300 centres educatius, principalment a Catalunya però també al País Basc, la Comunitat de Madrid i la ciutat austríaca de Salzburg.