IBB UAB

Aprèn a explicar la teva recerca en 2 minuts i guanya el concurs Elevator Pitch

Els instituts de la Universitat Autònoma de Barcelona, IBB, INc i ICTA-UAB, convoquen un concurs adreçat als doctorands i investigadors postdoctorals dels seus centres. El repte plantejat és que els participants expliquin la recerca que estan duent a terme en només dos minuts d’una manera interessant, amena i, fins i tot, divertida. Per dur-ho a terme, la convocatòria contempla la realització d’un curs gratuït impartit pel grup Big Van Ciència en què aprendran a parlar de ciència en públic.

En quatre sessions formatives, els participants podran adquirir fórmules i tècniques de narració oral escènica per poder gaudir de l’experiència despertant l’interès del públic envers el seu projecte científic.

El curs formatiu s’impartirà tots els dimarts de febrer del 2019, de les 15 a les 19 hores, i el concurs es durà a terme el proper 14 de març de 2019 a la Facultat de Medicina. Hi haurà premis per a les tres millors intervencions.

Les places són limitades i els interessats a participar hauran d’inscriure’s enviant un correu comunicacio.inc@uab.cat abans del 15 de gener del 2019.

Els centres organitzadors IBB, INc i ICTA-UAB, agrupats en el marc de l’Oficina de Difusió de la Ciència (ODC) de la UAB, organitzen l’activitat sota la subvenció de la FECyT. 

Aprende a explicar tu investigación en 2 minutos y gana el concurso Elevator Pitch

Los institutos de la Universitat Autònoma de Barcelona, IBB, INc e ICTA-UAB, convocan un concurso dirigido a los doctorandos e investigadores postdoctorales de sus centros. El reto planteado es que los participantes cuenten la investigación que están llevando a cabo en tan sólo dos minutos de una manera interesante, comprensible e incluso divertida. Para llevarlo a cabo, la convocatoria contempla la realización de un curso gratuito impartido por el grupo Big Van Ciencia en el que aprenderán a hablar de ciencia en público.

En cuatro sesiones formativas, los participantes podrán adquirir fórmulas y técnicas de narración oral escénica para poder disfrutar de la experiencia despertando el interés del público hacia su proyecto científico.

El curso formativo se impartirá todos los martes de febrero de 2019, de las 15 a las 19 horas, y el concurso se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2019 en la Facultad de Medicina. Habrá premios para las tres mejores intervenciones.

Las plazas son limitadas y los interesados ​​en participar deberán inscribirse enviando un correo comunicacio.inc@uab.cat antes del 15 de enero de 2019.

Los centros organizadores IBB, INc y ICTA-UAB, agrupados en el marco de la Oficina de Difusión de la Ciencia (ODC) de la UAB, organizan la actividad bajo la subvención de la FECyT.

Learn to explain your research in 2 minutes and win the Elevator Pitch competition

The Universitat Autònoma de Barcelona, IBB, INc and ICTA-UAB institutes announce a competition for the doctoral students and postdoctoral researchers at their centres. The challenge consists in participants explaining the research they are conducting in under two minutes in an interesting and entertaining way, and with comprehensive language. To do this, the call includes a free course offered by the Big Van Science group in which they will learn to talk about science in public.

In four training sessions, participants will acquire formulas and techniques used for on-stage oral communication so that they can enjoy the experience of raising the public’s interest in their scientific project.

The training course will be held every Tuesday of February 2019, from 3:00 p.m. to 7:00 p.m., and the Elevator Pitch competition will be held on March 14, 2019 at the Faculty of Medicine. There will be prizes for the three best speeches.

Places are limited and those interested in participating must register by sending an email to comunicacio.inc@uab.cat before January 15, 2019.

The organizing centres IBB, INc and ICTA-UAB, grouped within the framework of the Office of Science Dissemination (ODC) of the UAB, organise this activity which is funded by the FECyT.