IBB UAB

Convocatòria per a la contractació temporal d’un tècnic especialista de suport a la recerca amb finançament específic amb destinació al departament de bioquímica i de biologia molecular de la facultat de Biociències

Contracte d’obra i servei per donar suport a estudis estructurals de proteïnes mitjançant cristal·lografia, difracció i dispersió de raigs X de baixos angles, dins del projecte BIO2016-78057 (Proteómica de proteasas y de oxidorreductasas. Una estrategia binaria en el descubrimiento de inhibidores y su aplicabilidad biotecnológica -MINECO – FEDER BIO2016-78057-R), en col·laboració amb el Sincrotró ALBA