IBB UAB

Microbiòlegs de l’IBB participen en el projecte SWI-UAB per a la cerca de microorganismes productors d’antibiòtics.

 

SWI (Small World Initiative) és un projecte participatiu internacional (Yale University, EUA, 2012) dirigit a la comunitat educativa per a l’exploració de la diversitat microbiana en els sòls per descobrir microorganismes productors de nous antibiòtics. A la UAB aquest programa el lidera i coordina la Dra. Montserrat Llagostera de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia. Al IBB els SWI Partner Instructors (SWIPI) són Isidre Gibert, Daniel Yero i Oscar Conchillo del grup de Genètica Molecular i Patogènesi Bacteriana que condueixen a 12 SWI Technical Assitants (SWITAs), estudiants de darrer curs dels graus de Microbiologia, Genètica, Biotecnologia i Biologia.

 

SWI-UAB està present a la xarxa a traves de:

          Web: http://pagines.uab.cat/swiuab/ca

          Twitter: http://twitter.com/swiuab

          Facebook: http://www.facebook.com/swiuab

          Instagram: https://www.instagram.com/swiuab/