IBB UAB

TESI: Ignasi Esteban- Sala de Graus – Facultat de Medicina 12:00H.

 
 

“Estudi de l’activitat biològica i antitumoral d’un nou agonista sinètic dels limfòcits iNKT”,

Ignasi Esteban Riera

Defenses de tesis – Sala de Graus – Facultat de Medicina

Descripció:

Defensa de tesi doctoral

Doctorat en Immunologia Avançada 

Doctorand:  Ignasi Esteban Riera
Tutor:  Ángel Raúl Castaño García
Director: Ángel Raúl Castaño García

Ubicació: Sala de Graus – Facultat de Medicina

Data: Divendres 16, Febrer de 2018 – 12:00h