IBB UAB

TESI: Ana Maria Martínez Mariscal (Auditori del Centre de Recerca Matemàtica) 11:00h.

“Novel molecular tools to study mycoplasma cells”, d’Ana Maria Martínez Mariscal

 

Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Doctoranda:  Ana Maria Martínez Mariscal
Directors: Jaume Piñol Ribas
Enrique Querol Murillo
   

Ubicació: Auditori del CRM

Data: Dilluns 11, Desembre de 2017 – 11:00h