IBB UAB

Teaching

 

Doctorat en Bioinformàtica

Presentació

La bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que està experimentant una expansió molt important tant a nivell acadèmic com professional (en l’àmbit hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, etc.). L’explosió de dades biològiques tractades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data) i la necessitat de dissenyar procediments per a la seva correcta interpretació són la causa principal de la creixent demanda de bioinformàtics/ques amb una elevada formació.

Coordinador: Xavier Daura Ribera
Gestió administrativa: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Contacte: Eva Vila > ibb@uab.cat