Sobre el web
Web creada amb Joomla! amb la platilla web de facultats de la UAB adaptada,

per la Plataforma de Bioinformàtica de la UAB