Presentació
L'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" (IBB) va ser creat l’any 1970 sota el nom d'Institut de Biologia Fonamental (IBF) com a institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu principal de promoure i facilitar la investigació biològica de caràcter bàsic i fonamental.

Actualment, l'IBB acull 18 grups de recerca en 7 àrees d’expertesa: Bioinformàtica, Biologia Cel·lular, Biologia Estructural, Genòmica, Immunologia, Microbiologia i Proteòmica. El nombre d'investigadors adscrits és d’uns 125, entre els que hi ha professors de la UAB, investigadors ICREA, investigadors Ramón y Cajal, investigadors postdoctorals, becaris predoctorals i tècnics dedicats al recolzament i funcionament dels diferents grups, serveis i plataformes tecnològiques. Un dels trets més rellevants de l’IBB és el seu caràcter multi- i interdisciplinar, que permet un plantejament de problemes biològics, tant bàsics com de caràcter aplicat, sota l’expertesa de diferents disciplines.

Des del l’any 2000, els principals àmbits de treball dels grups de recerca s’han agrupat entorn a la Biotecnologia i la Biomedicina, amb un marcat objectiu de progressar cap a la recerca translacional i la transferència de coneixement.

Equip de Direcció (des del Març de 2017):
  • Director : Dr. Salvador Ventura
  • Vicedirectora: Dra. Nerea Roher
  • Gestora: Eva Vila


  • foto004.png