IBB: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Adreça:
Campus Universitari UAB- Bellaterra
Cerdanyola del Vallès
Barcelona
08193

Telèfon: 93 581 1233 / 93 581 3582