Intranet
Imatge home facultat
Convocatòria Ref. 2-IBB-2017 PDF Imprimir Correu

convocatòria per a la contractació de personal INVESTIGADOR ORDINARI – ref. 2-IBB-2017

 

Departament:

INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

Àrea de coneixement:

PLATAFORMA DE PRODUCIÓN DE PROTEINAS (PROTEIN PRODUCTION PLATFORM)

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Contracte específic entre la UAB, CELLS i LAB. DR. ESTEVE

Nom del projecte finançador:

CF614434

funcions dins del projecte

·   Production of recombinant proteins in insect cells infected with recombinant baculovirus

·  Purification of recombinant membrane proteins bound to ligands

·   Crystallization of recombinant membrane protein complexed with ligands

·  Synchrotron X-ray diffraction and protein structure determination

·   Register the research activities and issue related reports following requirements stablished in the Protein Production Platform service under the ISO:9001 standard

requisits per a poder participar

·     Highly motivated individual with a PhD degree in Biotechnolgy, Biochemistry. Molecular Biology or related field

·     Experience in cell culture and protein production in the insect cell-baculovirus expression system

·     Experience in recombinant protein purification with ÄKTA GE Healthcare equipment

·     Demonstrated expertise in protein crystallography and biochemical/biophysical characterization of proteins is required

·     Experienced user of synchrotron facilities and X-ray diffraction is required

·     Experience in production, purification and crystallography in recombinant membrane proteins

·     Job experience in a quality management system based on the ISO:9001 standard

·     Excellent verbal and written communication skills are required

DURADA I JORNADA

·  The duration of the initial contract will be for six months with possibility of extension until the end of the project (12 months in total).

·  Regular full-time equivalent (37,5 h/week)

Quantia i pagaments

·  Annual gross salary: 30.047,73€

·  Clearance in 12 payments, including the apportionment of extra payments.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació:  Del 30 de gener al 15 de febrer de 2017

·  Lloc de presentació: Dr Neus Ferrer

                             PPP

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 11 plec de clàusules):

criteris d’avaluació

·  The selection process will be based on CV and experience that fits with the proposed line of work

resolució

·  Competent Authority for resolution: Dr. Neus Ferrer, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Resolution expected on: 20 February 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

11 January 2017

Nom: Neus Ferrer

Signatura:

 

 

 

              


SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 2-IBB-2017

 PLATAFORMA DE PRODUCIÓN DE PROTEINAS

 11/01/2017

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l         DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, __________________________________________________________________________________________

 
< Anterior   Següent >
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats